Osnovne informacije

Republika Hrvatska nalazi se na križanju putova europskog Istoka i Zapada te Sjevera i Juga. Kao važno prometno čvorište na tim putovima nalazi se grad Osijek. On je kulturno, obrazovno i prometno središte istočne Hrvatske. Razvoj i napredak Osijeka usko je povezan s prirodnim prednostima njegovog zemljopisnog položaja. Osijek je vodenim putom povezan s gospodarstvima podunavskih zemalja, a kanalom Rajna – Majna – Dunav i sa zemljama zapadne i sjeverne Europe.

U globalnoj razmjeri dobara, Luka Osijek je sovjevrsna skretnica sa podunavske transverzale prema Jadranskom moru. To je vrijednost koja će naročito doći do izražaja izgradnjom prometnog koridora Podunavlje – Jadran.